Volshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-6

Fredningsnr.
120514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav i stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 m høj, tværmål ubestemmeligt. Har været større men er forgravet, især i N og S. Midtpariet bevaret. I Ø-si- den ses en større sten og en rævegrav. Nyplantet med gran efter ældre beplantnings borthugst. Tinglysning af tidligere C-høj: ******************************* Høj, 1,8 m høj, diameter 12 x 16 m (største længde i N-S). På den NØ-lige højside en stor sten. Ujævn, afgravet højside.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 77-83 Volshøie] Udgravet; i en Stenkiste af 4 Sidestene og 1 Dæksten fandtes flere Urner.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, stærkt forgravet især i sydvestre Side. Højde: 2 Met., Tværm. c. 13 Met. - Beplantet i lille Plantage. - Fund af Urner.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 1/2 m h., Tværmaal ubest. Forgravet i N. og S. Midtparti bevaret. I Ø. en større Sten og en Rævegrav. Nyplantede Graner. Frigivet til Sløjfning.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Højde 1.5 m, Tværmaal ubestemmeligt. Har været større, men er forgravet, især i N & S. Midtpartiet bevaret. I Østsiden ses en større Sten og en Rævegrav. Nyplantet med Gran efter ældre Beplantnings Borthugst.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en aflang, noget irregulær høj, der ligger i overdrevsareal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)