Volshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-8

Fredningsnr.
120511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Åbent bevokset i delvis hugget plantage. I toppen en lav sænkning, i hvis bund ses kanten af en større sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 77-83 Volshøie] 50 Fod Tværmaal, 7 Fod høi; huul i Toppen, forøvrigt velbevaret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 Met. høj, c. 16 Met. i Tværm. Tæt tilplantet i Plantage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Aabent bevokset i delvis hugget Plantage. I Toppen nu lav Sænkning, i hvis Bund ses Kanten af en større Sten.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træerne tildels fældede. I Top en lav Sænkning, i hvis Bund ses Kanten af en st. Sten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i overdrevsareal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)