Volshøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-11

Fredningsnr.
120512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. På sydøstre side af toppen ses overkanten af en større sten, omkring foden 13 jorddækkede randsten. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 77-83 Volshøie] 77 har 13 Randstene; Tværmaal 23 til 27 Fod.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, noget forgravet. Højde: 2.50 Met., Tværm: 16 Met. - Tæt under Toppen nedad sydøstre Side ses en 1.15 Met. lang Overkant af en jorddækket Sten. Omkring Foden, dog noget opad Siden, ses 8 tildels jorddækkede Randsten. - Tæt tilplantet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nu ses 13 Randsten, ellers uforandret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Paa sydøstre Side af Toppen ses Overkanten af en større Sten, omkring Foden 13 jorddækkede Randsten. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i uopdyrket areal på ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i uopdyrket areal i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)