Alsterbakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-17

Fredningsnr.
53365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Lille høj, på "Alsterbakken" eller "Akselbakken", ca. 0.75 x 10 m. I toppen et stort hul efter tidligere udgravning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En enkelt Røse paa en lille naturlig Bakke (Alsterbakken). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj, 0,8 x 12 m Rest af høj, hvis hele centrale del er bortgravet, så kun periferien står tilbage. Afgrænsning noget usikker. Krateret fyldt op med kvas. Beliggende i overordentlig smuk lille klippeløkkeskov af avnbøg, fuglekirsebær og vildabild samt slåen og med frodigt græstæppe. På MB fejlagtigt afsat i skovens sydligste rand, ligger i dens vestlige udkant som højeste punkt på Alsterbjerg. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)