Sillehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-18

Fredningsnr.
53363

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5336-3, 2. Ejerlav: Ibsker. Tingl.: 8/11 1918. gdr. Herman G. Jensen, Knarregaard. Diplom Afmærkn.: MS 1919, Rosenberg. Høj, "Sellehøj", 23 m i diameter, omsluttende en delvis udgravet jættestue. Kamret er 3,75 m langt i N-S, 1,31-1,52 m bredt og 0,68 m højt. Kun 1 dæksten bevaret. Gangen, som udgår mod Ø, er delvis jordfyldt; 0,65 m bred. NMI: Gravhøjen "Sellehøj" med udgravet jættestue. Som de- klarationen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Gravhøi. Den er ca 90 Alen i Omkreds nede ved Randen, og er ca. 5 Alen høi. Oppe i Toppen mærkes lige ved Overfladen en stor Flad Sten, der synes at være Overliggeren over et Gravkammer. Bekræfter dette sig er det vistnok en Jættestue. Der har tidligere omkring Høiens Rand været en Kreds af store Rullestene. I Vestkanten er Høien lidt beskadiget og det ses her, at den i hvert Fald indeholder en stor Bunke Sten. Høien kaldes "Sillehøi". Bevoksning: 1985: Løvtræer

1919 Museal udgravning
Journal nr.: 311/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal restaurering
Journal nr.: 311/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøjen "Sellehøj" med udgravet Jættestue. Som Deklarationen.

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj hvori et jættestuekammer med kun 1 dæksten in situ. 3,5 x 22 x 20 m. Sprængte rester af flere (dæksten) ligger på højen, især Ø for kammeret. Dette er orienteret N/S med gang midt på den østlige langside. Sat af 11 bæresten (4 hhv. i Ø og V, 2 i S, 1 i N) hvorimellem ses velbevaret tømmer . Mellem to bæresten i V er tømmerenm dog delvis borte, hvad der har medført indsivning af højfyld, som ses som en bunke på kammergulvet. Indvendig måler kammeret 3,8 x 1,5 m. Gangens indvendige åbning er næsten jorddækket, der ses en enkelt dæksten, flere er sandsynligvis tilstede under jorden. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt fortidsminde, der dog desværre ligger utilgængeligt langt inde på agerjord. En af Bornholms få jættestuer. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)