Thinghøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-38

Fredningsnr.
12051

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/10 1893. Gårdmand Christian Overgaard Pedersen Diplom Afmærkn.: MS. 1895, lærer M. Yde. 1923 erfaredes, at mærke- stenen var knækket. Ny MS opstillet 1925, Hans Kjær. Høj, 3,25 x 13,50 m. "Thinghøj". Lille afgravning i toppen, noget afgravet mod nord. Foden mod vest beskåret fra gl. tid. Græsklædt i ager. - Der er nylig pløjet for tæt i øst og syd; påtalt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thinghøi, nu langagtig, idet Syd og Nordsiden formentlig ere bortgravede. 9-10 Fod høi.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; ubetydelig Afgravning i Toppen; Sogneskjellet afskærer nogle faa Metre af den vestre Kant; paa de andre Sider mindre flade Afgravninger og Beskadigelser, saaledes at Formen er bleven noget langstrakt. Iøvrigt uskadt. Højde: 3.25 Met., Tværm. 13.50 Met. - Græsklædt i Ager. Fredlyst. F. M."Thinghøj".

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nylig pløjet for tæt i Ø. og S. (Paatalt), ellers uforandret!

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.25 x 13.5 m, lille Afgravning i Toppen, noget afgravet mod Nord. Foden mod Vest beskaaret fra gammel Tid. Græsklædt i Ager. "Thinghøj"- Der er nylig pløjet for tæt i Øst og Syd, paatalt. FM 10/10 1893 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra nord
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra vest