Sønderhovrhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110306-31

Fredningsnr.
12052

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hillerslev sogn: Tingl.: 8/11 1904. Husmand Jens Peter Thomsen Diplom Afmærkn.: MS. 1912, Friis Johansen Høj, 4 x 22 m. Lille fladt hul i toppen. Vestfoden afskåret af sogneskellet. Græsklædt i ager. Skinnerup sogn: Tingl.: 16/9 1913, propr. Poul Langgaad, Idasminde Den mindre vestlige del af en høj, 3,40 x 20 m, vestsiden noget afgravet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sønderhovrhøi; tildels paa Hillerslevmark; 100 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi; i Udkanten ere smaa Stensætninger synlige. (Overført fra 110306, sbnr. 2)

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; lille fladt Hul i Toppen; Sogneskellet afskærer mod Vest Yderkanten; den øvrige Højfod svagt beskaaret og overpløjet; iøvrigt smukt bevaret. Højde 4 Met., Tværm. nu 22 Met. - Græsklædt i Ager. - Fredlyst. F. M.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Idasminde, væsentlig i Hillerslev Sogn og forud fredlyst; ca. 2,7 x 28 M.; vestre Side er skraat afgravet og staar foroven med en Brink, 2/3 M. h. Den mindre, vestre Del fredlyst 1913 af Proprietær Poul Lauggaard. (E: Sønderhourhøj) (Overført fra 110306, sbnr. 2)

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den mindre vestlige Del af en Høj 3,40x20 m. Vestsiden noget afgravet. Græsklædt. (Den østlige Del af Højen paa Matr. Nr. 1.f af St. Hillerslev, Hillerslev S. og H.) FM 1913 MS (paa østl. Del). (Overført fra 110306, sbnr. 2)

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m. Lille fladt Hul i Toppen, Vestfoden afskaaret af Sogneskellet. Græsklædt i Ager. FM 8/11 1904.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)