Søndre Daashøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-50

Fredningsnr.
12056

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/10 1893. Gårdmand Christen Steffensen Diplom Afmærkn.: MS. 1895, lærer M. Yde Høj, "Søndre Dåshøj", 2,50 x 18 m. Lav udgravning i toppen med større (jorddækket) sten. Mod S og SØ ses 6 jorddækkede randsten. - Det bør påtales (ejeren blev ikke truffet), at der netop nu er pløjet for tæt i øst og navnlig i SV, hvor store stykker grønsvær af foden endnu ved besøget i maj 1943 lå væltet ud i ageren.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Søndre Daashøi, 60 Fod Tværmaal, 10 Fod høi. sunken i Toppen, Nordvestsiden afgravet; sex Randstene ere synlige.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; flad Udgravning i Toppen, strækkende sig mod Syd lidt nedad Højsiden. Deri den flade Overside af en større, jorddækket Sten synlig. - Omkring sydøstre Højfod er 6 væsentlig jorddækkede Randsten synlige. - Højde 2.50 Met., Tværm: 18 Met. - "Søndre Daashøj." Fredlyst. F. M.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 18 m, lav Udgravning i Toppen med større (jorddækket) Sten. Mod S og SØ ses 6 jorddækkede Randsten. "Søndre Daashøj". Det bør paatales (Ejeren blev ikke truffet), at der netop nu er pløjet for tæt i Øst og navnlig i SV, hvor store Stykker Grønsvær af Foden endnu ved besøget i Maj 1943 laa væltet ud i Ageren FM 10/10 1893.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pløjet for nær i Ø. og SV., ellers uforandret.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra SV
Oversigt set fra N
Oversigt set fra SØ