Galgehøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-54

Fredningsnr.
12055

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 1205-5, 4, 3 Tingl.: 26/9 1893. Gårdmand Lars Chr. Pedersens enke, Marie Nielsen Diplom Afmærkn.: MS 1895, lærer M. Yde. Sten kun sat på en af højene. MS MS 1904, Sven Muller; herefter alle høje afmærkede. 1 MS i stedet for en knækket sten på en af Galgehøjene anbragtes 1912 af Friis Johansen Høj, 2,25 x 20,50 m; fladt hul tværs over toppen i NV-SØ. Græs- klædt i ager. Sb. 54-55 (1205-5, 4) nu i et lille græsklædt stykke, nyplan- tet med tjørn, røn, rose o.a. Sb. 54 til (den bortpløjede) 57 udgjorde de såkaldte "Galge- høje".
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[31-34] Galgehøie, velbevarede men sunkne i Toppen. 31 - 67 Fod Tværmaal 12 Fod høi. 32 - 65 Fod tværmaal 10 Fod høi. 33. 42 Fod Tværmaal 6-7 Fod høi. 34 er næsten forsvunden. De ligger alle fire paa et naturligt Høidedrag.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; fladt Hul tværs over Toppen i Retn. S - N.; mindre Afgravninger paa Siderne. Paa østre Side sees 1 Met. over Højfod en mest jorddækket Randsten. - Højde: 2.25 Met., Tværm.: 20.50 Met. - Græsklædt i Ager. - Fredlyst. F. M. Nr. 54-57 kaldes "Galgehøjene".

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uforandret. Nr. 54-55 nu i et lille græsklædt Stykke, nyplantet med Tjørn, Røn og Roser.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 20.50 m, fladt Hul tværs over Toppen i NV - SØ. Græsklædt i Ager. FM 26/9 1893. 54 - 55 nu i et lille græsklædt Stykke, nyplantet med Tjørn, Røn, Rose o. a. 54 til (den bortpløjede) 57 udgjorde de saakaldte "Galgehøje".

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilgroet med tjørn og hyben.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark i højgruppe.


Billeder

Oversigt set fra S
Oversigt set fra V
Oversigt set fra Ø