Rosmannegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-22

Fredningsnr.
523327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 26b: Del af høj i skel til matr.nr. 35a af Knud- sker, Knudsker sogn. Høj, 3,5 x 22 m. Østre del næsten bortgravet, med delvis eftergroet kant. Mindre indgravning fra NV. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Gravhøi, som har havt en Kreds af Stene omkring Randen. Disse ere alle forsvundne. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 22 m. Østre Del næsten bortgravet, med delvis eftergroede Kanter. Mindre Indgravning fra NV. Kratbevokset i Ager.

1950 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 119/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højene sb.22-23 beskadiget under 2.verdenskrig.

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 119/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på militært øvelsesområde. 27 m Ø/V, 24 m N/S. Skel NNØ/SSV tværs over højen. Største del mod Ø. 3 x 27 x 24 m. Ø-del afslidt og udfladet p.g.a. kreaturslid især i SSØ. Gammel indgravning i højen fra V, 15 m SV/NØ, 6,5 m bred. Antagelig gammelt forsøg på helt at bortgrave højen. Flere sten synlige på højbunden, heraf enkelte sandsynlige randsten. I den 2,5 m høje skrænt mod V udmunder en gammel rævegang. På højens NV-side, tæt V for gammel eg, ses en gammel skyttegrav, 1,5 ØV x 1 x ½ m. Meste af højens Ø-del græsklædt. Ved Ø-fod tæt brombærkrat. Ved S-fod slåenbusk, gammel eg på højens N-side. V-delen tæt bevokset med eg, røn, tjørn, kirsebær og enkelt æbletræ. Ved fod hyldebuske og brombærkrat. Enkel ½ m stor sten synlig ved højens S-fod, kan være bevaret randsten. 2 gamle skyttegravshuller tæt S for højfoden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)