Storhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-76

Fredningsnr.
120516

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1933. Kl. B Afmærkn.: Geologisk Instituts mærkesten. 2 m omkring stenen. Høj, "Storhøj", 3 x 24 m. Kanten beskåret, især mod V. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhøi, udgravet og ødelagt.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, stærkt forgravet paa alle Kanter, særlig i vestlig Side. Har været meget anselig. Højde nu paa højeste Sted 3 Met., Tværm. 24 Met. - Lyngklædt i Ager. - "Storhøj".

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt i Ager. G. I. - Mærkesten paa Top. Ellers uforandret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m. Kanten beskaaret, især mod V. Græsklædt i Ager. Med Geodæt. Inst. Mærkesten. "Storhøj". 19/8 1933

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 795/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947 indberettes til museet, at halvdelen af højen er overpløjet og dyrket. Af en heraf foranlediget undersøgelse synes det at fremgå at beskadigelsen er af ældre dato, før 1933.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)