Hjardemaal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110203-1

Fredningsnr.
110513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 20 m; beskåret i kanterne. I nordre side er et bredt hul. I det hele taget temmelig uregelmæssig og vistnok tvivlsom. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, høitliggende Jordhøi, ikke udgravet. Bevoksning: 1992: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - uregelmæssig og afskaaren i Kanterne. I nordre Side et til Bunden gaaende 5 Meter bredt Hul, der strækker sig 4 Meter ind i Højen. - Paa højeste Punkt 1.25 M. h.; Tværmaal: 20 M. - I det hele noget tvivlsom. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 20 m, beskaaret i Kanterne, i nordre Side et bredt Hul. I det hele taget temmelig uregelmæssig og vistnok tvivlsom. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ved Bakkegård. Fritliggende på dyrket mark. Helt flad top. Retangulært ompløjet. Gl. afpløjning af hele højfoden ca. 1 m. indenfor nuværende pløjegrænse. Græsklædt. Ingen nyere beskadigelser. Flot udsigt fra højen over gl. havområde/kystskrænt N. for højen. Læhegn ca. 6m. SØ for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Let synlig fra offentlig vej ca. 150 m. SV for højen. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)