Kroggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-26

Fredningsnr.
53367

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stor stenrøse i fyrreplantning. Helt udgravet i midten, hul- let ca. 12 m vidt. Højens tværmål ca. 20 m. Tinglyst tekst 1988: Røse, diam. 15 x 20 m, højde 2,2 m. Stærkt forgravet med stort 0,5 - 0,7 m dybt krater i centrum., diam. 12 m, og udføring herfra mod V. Højfoden er mod N bortgravet af grusvej og grøft. Over den N højfod er højfyld med sten opkastet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt op til det Sted, ja ovenpaa den Klippe, ved hvis Kant forannævnte Sværd fandtes [sb.25], ligger der en stor Stenrøse. I Aaret 1824 lod Chr.VIII grave i denne Røse, men om noget fandtes vides ikke. Nord fra denne Røse findes enkelte spredte Røser. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Stenrøse i Fyrreplantning. Helt udgravet i Midten, Hullet ca. 12 m vidt. Højens Tvm. ca. 20 m.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Meget stærkt forgravet med stort krater i centrum og udføring herfra mod V. Kun højens periferi står tilbage, i N dog med højfoden bortgravet af grusvej og grøft. Ikke fotograferet på grund af tæt bevoksning. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3789
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, diam. 15 x 20 m, højde 2,2 m. Stærkt forgravet med stort 0,5 - 0,7 m dybt krater i centrum, diam. 12 m, og udføring herfra mod V. Højfoden er mod N bortgravet af grusvej og grøft. Over den N højfod er højfyld med sten opkastet.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3789
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)