Kurehøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-28

Fredningsnr.
53368

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Tingl.: 10/1 1919 , parcellist Kristian S.A. Bødtger, Kurrehøj Diplom Overfredningskendelse af 11. juli 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Kurrehøj", 3,5-4,25 m x 30 m. På den fladagtige top en 1,5 m høj sten, firkantet med årstallet 1808. NMI: "Kurrehøj". Som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kurehøi" er en stor Stenhøi. Den er ubeskadiget. Ved Siden af den er der smaa Stenkasser med brændte Ben. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kurrehøj". Som Deklarationen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kurrehøj", 4,5 x 31 x 28 m. Smuk storhøj, nylig plejet og bevokset med smukke fyrre -og rønnetræer. Beliggende ved sti fra amtsvejen til de fredede arealer i "Nørremark". Beliggende på svagt skrånende terræn. På toppen står en 1,6 m høj (ikke medregnet i højdeangivelsen) steleformet mindesten af sandsten med inskriptionen: 1808. ** Seværdighedsforklaring ** Fremtræder i sig selv smuk efter pleje. Endvidere seværdig i samspil med omgivende landskab, tildels bestående af fredede klippeløkkeområder. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)