Smaa Atterhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-48

Fredningsnr.
110414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 17 m; fuldstændig gennemgravet i Ø-V; i åbnin- gen et par større sten. Spredt beplantet med gran, forøvrigt græsgroet i kant af lille plantage. Kan fredes p.gr. af sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøi paa Høidepunkt; i den vestlige Side et lille Hul, ellers velbevaret. Tværmaal 58 Fod, Høide 12 Fod. Bevoksning: 1992: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - fuldstændig gennemgravet i Ø-V. I Hullet et Par større Sten. Højde 2.25 Met., Tværm. 17 Met. - Beplantet. Udgravet af Frk. Langenberg. Fundet i Thisted Museum. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 17 m, fuldstændig gennemgravet i Ø - V. I Aabningen et Par større Sten. Spredt beplantet med Gran, forøvrigt græsgroet i Kant af lille Plantage. Kan fredes paa Grund af sin Beliggenhed.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forgravet høj som tidl. beskrevet. Gennemgravet Ø-V gennem hele højen. I Centrum af denne 2 store sten. Græsklædt i græsmark. På NØ højside et ca. 3x2 m. stort kreaturaftrampet areal uden græs. På N. siden 2 grantræer. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og bevokset med et enkelt, gammelt nåletræ.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)