Smaa Atterhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-47

Fredningsnr.
110429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højruin, 1,2 m høj, diam. 15 m. Højtoppen helt afgravet med 7 sten synlige. Flere jordfaste sten ses og mærkes i den nordlige højside. I kant af ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøi, 44 Fod Tv. 4-5 Fod h. Den bliver nu kjørt bort; større Sten sees i Høiens Indre.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - fuldstændig udgravet og bortkørt. Nu kun en Tomt, hvorpaa talrige mindre Sten. Tværm. c 15 Met. Beplantet. - Formodentlig den af A. P. Madsen undersøgte Høj, hvorfra Mus. Nr. B 6606.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Højruin, 1,2 m høj, diam. 15 m. Højtoppen helt afgravet med 7 sten synlige. Flere jordfaste sten ses og mærkes i den nordlige højside. I kant af ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i indhegnet græsningsareal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)