Rosmannegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-23

Fredningsnr.
523326

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/11 1888, gdr. Andreas Kure. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 3 x 22 m. Velbevaret. Træ- og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En do [stor gravhøj] af samme Slags [som sb.22]. Dens ene Halvdel er borte hvorved det ses, at den helt igjennem bestaar af Jord, maaske dog med en Dynge Sten paa Bunden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 22 m. Velbevaret. Træ- og kratbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 119/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 119/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højene sb.22-23 beskadiget under 2.verdenskrig.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, noget udfladet i S og N-siden p.g.a. gammel kreaturslid. Stejle skråninger mod Ø og V. 3,5 x 24 m. Større udgravning ca. 6 m VSV for højens top, 2 m Ø/V. 1,25 x 0,7 m, muligvis gammel skyttegrav. Kunstig rævegrav anlagt i højen, rør med udgang i NV, ca. 5 m lang fra top. 2 rør på V-siden, 6 m SV for 1. rør. Løst rør ligger 3-4 m V for åbningen på højsiden. Lignende rør på NØ-siden af højen. Naturlige rævegange SØ for centrum. 2 udgange med 2,5 m imellem i brug. 2-3 m's frizone omkring højen. Flere større marksten ved NØ og NV hjørne, ved S og V fod flere større marksten og enkelte sandsynlige randsten ½-3/4 m store. Enkelte nye marksten samt større læs gamle marksten i SØ. Højen med åben bevoksning af gamle kirsebær, røn, eg og birketræer. Underbevoksning af højt græs langs højfoden. Begyndende opvækst af ung ask, tjørn, hyld, birk, brombærkrat på SØ, S og NV-del. Talte med ejer ang. rævegraven, fortalte at jagten tidligere var blevet forpagtet ud til Børge Jensen (Årsballe). Han skulle efter ejerens mening have anlagt den kunstige grav i et af militærets skyttegrave midt i højen. AFTALE: Ejeren lovede snarest muligt at anmode Børge Jensen om at fjerne de løse og det yderste rør i de 2 rævegange. Ejer: Jan Kofoed Stender Rosmannegård, Haslevej 148 03-953077 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)