Grønhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-49

Fredningsnr.
110415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: I skødet nævnes dokument af 8/11 1904 ang. fredning af denne høj. jfr. sb 50 (1104-17) Høj, 4 x 18 m. Hul i toppen, rævegrav med flere huller i nordsiden. Græsklædt og med stubbe af ældre beplantning i kant af ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønhøi, Jordhøi paa Høideryggen af en naturlig Banke og paa en lille langagtig Jordhøining. Tværmaal 70 Fod i Tværmaal, 10-11 Fod høi. Bevoksning: 1992: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - Hul i Toppen, 2.80 Met. l. i Ø-V, 1.80 Met. br., indtil 0.75 Met. dybt. Stor Rævegrav i nordre Side. - Højde: 4 Met., Tværm: 18 Met. - Lyng- og græsklædt i Kant af Ager. Nybeplantet. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18 m, Hul i Toppen, Rævegrav med flere Huller i Nordsiden. Græsklædt og med Stubbe af ældre Beplantning i Kant af Ager. T Skødet nævnes Dokument af 8/11 - 1904 ang. Fredn. af denne Høj, jfr. 50. jfr Beskr. og Nr. 50

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Kvadratisk ompløjet til højfod. I ager ca. 5m n. for Ø-V gående skel imod plantage. Græsklædt og med nu tilvoksede spor af gl. kreaturtrap langs højfod og gl. flade afgravninger. Ingen synlige randsten. Flad, let nedhulet højtop hældende imod NØ med rævegrav. Yderligere rævegrave ses i SV-højside. Bør friholdes iht. §13. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt over Nors Sø. Markant høj i landskabet. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)