Søegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-50

Fredningsnr.
110417

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, propr. Svend Boyer Diplom Afmærkn.: MS 1912, Friis Johansen Høj, 3,50 x 17 m; lidt beskadiget i top og sider (ujævn), men ellers velbevaret. Lyng- og græsklædt i hede. NMI: Ejeren erindrer, at der på egnen har været talt om en forveksling af fredningsbestemmelserne ang. sb. 49. Det menes på egnen, at mærkestenen enten på sb. 50 el- ler 51 egentlig burde have været sat på sb. 49. Jfr. dog ældre sognebeskr., iflg. hvilken det er sb 50 og 51 der er fredlyst.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellemstor Hedehøi. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker. Skal undersøges!

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - noget ujævn af Form, idet den er tilføget af Sand, men saavidt sees uden Afgravninger. Højde: 3.50 Met., Tværm.: c. 17 Met. - Lyngklædt i Hede. - Fredlyst. F. M. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.50 x 17 m, lidt beskadiget i Top og Sider (ujævn), men ret velbevaret. Lyng- og græsklædt i Hede. Ejeren erindrer, at der paa Egnen har været talt om en Forveksling af Fredningsbestemmelserne ang. Nr. 49. Det menes paa Egnen, at Mærkestenen enten paa Nr. 50 eller Nr. 51 egentlig burde have været sat paa 49. Jfr. dog ældre Sognebeskr., ifgl. hvilken det er 50 og 51 der er Fredlyst. FM 8/11 1904 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskrevet. GI: 69-06-008. SR Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omgivende skov nu helt fældet. Fra højen vid udsigt over Nors Sø. FM sten.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)