Søegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-51

Fredningsnr.
110418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, propr. Svend Boyer. Diplom Afmærkn.: MS 1912, Friis Johansen Høj, 4,50 x 19 m. Noget uregelmæssig, men anselig. Lyng- og græsklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Gravhøi; beskadiget paa flere Stder ved indgravede Huller. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - noget ujævn paa Siderne og ret toppet, idet den er tilføget. Højde: 4.50 Met., Tværm: 19 Met. - Lyngklædt i Hede. Fredlyst. F. M. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.50 x 19 m, noget uregelmæssig, men anselig. Lyng - og græsklædt i Hede. FM 8/11 1904 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskrevet. SR Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omgivende skov nu fældet. FM sten.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)