Skibsted Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-58

Fredningsnr.
110515

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, gdr. Jens Frøkjær Andersen, Skibstedgaard Diplom Afmærkn.: MS 1912, Friis Johansen. Høj, 4,50 x 26 m; lavt hul i toppen og noget nedad sydsiden. Græsklædt i ager; velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skibsted Høi, meget stor, ligger i en Lavning paa jevn Mark. Tværmaal 100 Fod; Høide rigelig 12 Fod. Imod Nord fuldstændig velbevaret; i den sydvestlige Side en lang, ikke dyb Indskæring. Bevoksning: 1991: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - "Skibsteds Høj". - Fladt Hul i Toppen og nedad sydøstlig Side, 6.50 Met. bredt, indtil 0.75 Met. dybt. Iøvrigt ganske uskadt. Af regelmæssig, kuplet Form. Højde: 4.50 Met., Tværm. 26.50 Met. - Græsklædt i Ager. Fredlyst. F. M. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.50 x 26 m, lavt Hul i Toppen og noget nedad sø- Side. Græsklædt i Ager, velbevaret. FM 8/11 1904.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skibsted høj". Stor høj i ager. Pløjet til højfod mod V, N og Ø. LAngs S. højfod Ø-V enden grusvej. Græsklædt. M.S. granit på S. side ca . 1 m. over højfod. Et gl. ca. 6 m bredt (Ø-V) topkrater som er ført ud gennem S. højside og ca. 9 m ned af højsiden i form af en flad hulning. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot beliggenhed ud til omfartsvejen ved Nors.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)