Vorring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-60

Fredningsnr.
110516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,50 x 21 m; ret flad og med små flade huller i top og sider, ellers velbevaret. Græsklædt i ager. Nuværende ejers formand har pløjet vel tæt i Ø og S; det ind- skærpedes nu, at det ikke må finde sted. Højen vil stå i fare for nogen ødelæggelse ved evt. fuldførelse af den pro- jekterede Hanstedbane.
Undersøgelsehistorie  (7)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - ret flad; smaa flade Huller og Afgravninger over Top og alle Sider; synes dog ret uskadt. Højde: 2.50 Met, Tværm: 21 Met. Græsklædt i Ager. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 21 m, ret flad og med smaa flade Huller i Top og Sider, ellers velbevaret. Græsklædt i Ager.- Nuværende Ejers Formand har pløjet vel tæt i Ø og S., det indskærpedes nu, at det ikke maa finde Sted. Højen vil staa i Fare for nogen Ødelæggelse ved evt. Fuldførelse af den projekterede Hanstedbane.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ca. 5 m. S. for grusvej og ca. 10 m. Ø for ager med N-S gående skeldige. Flad top hvori et nygravet hul ca. 0,5 x 1 m. stort og o,8 m. dybt (ingen opkastet jort). Gl. afpløjning af N og V højfod så disse står stejlt. Langs N og V højside mellem vej og ager / dige en ca. 5. bred nyplantning m. div. løvtræer. - anslået 2 år gamle (Eg m.fl.) Beplantning er sat som læhegn langs Ø side af diget. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i område bag hestefold ved ejendom. Træbevokset.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal bag ejendom.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)