Stenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-66

Fredningsnr.
110514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Stenhøj", ca. 4 x 20 m; græsklædt i ager, noget uregelmæssig.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenhøi, har været anselig, nu saa ødelagt at Maal ikke kunde tages. Bevoksning: 1992: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - stærkt forgravet og udkørt, saaledes at dens Tværmaal nu er ganske ubestemmeligt. Højde paa det højeste Sted 2.50 Met. Græsklædt i Ager. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 4 x 20 m, græsklædt i Ager, noget uregelmæssig. "Stenhøj".

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stenhøj" i ager. Cirkulært ompløjet til højfod. Gl. afgravning af højflade imod V, N og S til ca. 1 m. over nuværende markoverflade. Ingen synlige randsten. En ca. 8x8 m. stor cirkulær højdel er bevaret imod Ø. til nær oprindelig højde. Heri et cirkulært topkrater 2,5 m. bredt og ca. 0,6 dybt. Tidligere beskrivelse må være udfærdiget før afgravning af højen. Helt græsklædt. Ejer påtryffet på marken og gjort opmærksom på den nye 2 m. zone. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, jvf. nyberejsningstekst. Står noget irregulær og kun en del af oprindelig højtop er bevaret.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)