Thingstenene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-33

Fredningsnr.
523632

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Søndre Skoles Lod Tingl.: 19/11 1875, sognerådet for Ibsker sogn. Bautasten, den eneste tiloversblevne af en hel gruppe, kaldt "Tingstenene". Det er en slank, ialt 2 m lang sten, som før kun har stået 0,3 m i jorden. Nu er højden over jorden 1,4 m. NMI: 1 bautasten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa dette Sted har der staaet en hel Samling af Bautatstene, som kaldtes "Thingstenene". Kun en er tilbage, men denne er fredlyst under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring.

1919 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Bavtasten.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten stående i et ca. 5 x 2,5 m stort udyrket område, der er næsten helt dækket af et lag marksten, som dog ikke synes anbragt inden for de sidste 5 år. 1,3 x 0,6 x 0,3 m.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)