Daasen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-71

Fredningsnr.
110411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, gdr. Niels Chr. Hyldgaard Diplom Afmærkn.: MS 1912, Friis Johansen. Langhøj, "Daasen", "Hinding Daas". Højde 1,75-2,50 m, læng- de 47 m (Ø-V), bredde 15-11,50 m. 4 sænkninger i toppen, mindre sænkninger (el. afgravninger) i siderne. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Daasen kaldet, paa Toppen af et Høidedrag, Øst - Vest, 153 Fod lang, høiest i den østlige Ende med jevn Skraaning mod Vest. I den østlige Ende synes at være et Gravkammer. Brede 39 Fod i Vest. Bevoksning: 1992: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj - "Daas"-. Overfladen, der er ganske plan, maaler fra østre til vestre Kant 40 Meter. Der er 4 Sænkninger paa den.: 1) 4.60 Met fra vestre Kant en flad, rund Sænkning midt paa Højen, 5.20 Met. i Tværm. - 2) 11.50 Met. fra vestre Kant en lignende flad Sænkning midt paa Højen, Tværm.: 6.70 Met. - 3). 20.50 Met. fra vestre Kant en rund, indtil 0.50 Met. dyb Sænkning midt paa Højen, 5.20 Met. i Tværm. - 4) 31.50 Met. fra vestre Kant en flad, 4 Met. bred Sænkning noget nedad Sydsiden. - Paa Siderne mindre Afggravninger, især ved nordøstre Hjørne. Iøvrigt uskadt. - Længde, maalt ved Foden i Ø-V. 47 Met., Bredde i vestre Ende: 11.50 Met, i østre: 15 Met. - Højde paa højeste Sted nær vestre Ende 2.50 Met., faldende jævnt af mod Øst, hvor den er 1.75 Met. - Græsklædt i Ager. Fredlyst F. M. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, H. 1.75 - 2.50 m, L. 47 m (Ø - V). Br. 15 - 11.50 m. 4 Sænkninger i Toppen, mindre Sænkninger (el. Afgravninger) i Siderne. Græsklædt i Ager. "Daasen","Hinding Daas". FM 8/11 1904.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Dåsen" langhøj orienteret Ø-V- I ager. I kant af omgivende mark store jordiger op til 1,3 m. højde. Højens V. ende ca. 5 m Ø for N-S- gående skeldige. Ompløjet helt til højfod. Gl. afgravning af NØ-hjørne og N. langside ca. 15 m. fra Ø enden. Flad gl. afgravning af SØ højside. Flad højtop med 4 svage sænkninger. Højen helt græsklædt. Ø højtop dækkes af rosenkrat. Granit MS nær højtop i østenden. Randsten: 1 i SØ-hjørne. De østligste ca. 10 m af N. højside er stejlt afgravet / afpløjet i gl. tid. Påtale: Nygravet hul midt på S. højfod 2x1 m og 0,8 m dybt. 1 randsten, måske ex.situ. ses heri, og 1 stor sten ser ud til at være fjernet. Ny aftale den 8.11.1992 m. ejer: Ejer erkendte gravningen v. højens S. side og fjernelse af 1 stor sten herfra som nu henligger ud til vej S. for gården "Hyldgården" mellem den store sten ved adgangsvejen og markskel Ø herfor. Ejer lovede straks at flytte stenen tilbage til højen, og når marken til foråret tillader det, genplacere denne i det kun 3 dage gl. hul ved siden af den i vestenden af hullet synlige sten og pålægger nødvendig jord. Endvidere blev ejer gjort bekendt med § 13 og pålagt fremover at undlade dyrkning 2 m fra nuværende pløjegrænse v. højfod. kopi af NBL og infoavis vedr. den nye lov blev udleveret i orientering. Bør genbesigtiges af Viborg Amt efter aftalt retableringsfrist 15/5-1993. Samme ejer har fortidsminderne 1104:9,10,19 - heraf C-høj 1104:19 som skal tinglyses på ejendommen. ** Seværdighedsforklaring ** Fantastisk flot udsigt fra højen over Nors Sø. Højen fremstår munumentalt i landskabet. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og bevokset med tjørn, hyld og hyben. Vest for højen N-S-gående dige.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)