Damhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-78

Fredningsnr.
110420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, mål ubestemmelige, toppen affladet, siderne meget mole- strede. Trægroet (toppen græsgroet) i plantage. Tinglysning af tidl. C-høj i 1997: ********************************** Høj, "Damshøj" 2,3 m høj og 17 x 18 i diameter. Flad top med lille sænkning. Vestlig og nordlig højside er afgravet. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Damhøi, anselig, ret vel bevaret, paa flad Mark nær Klitterne. 62 Fod i Tværmaal, henved 7 Fod høj. Bevoksning: 1992: Løvtræer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - "Damshøj" - stærkt affladet og noget forgravet i vestre Kant. Iøvrigt velbevaret. Højde 2.50 Met., Tværm. 18 Met. - Beplantet i Plantage. Bevoksning: 1992: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Maal ubestemmelige, Toppen affladet, Siderne meget molesterede. Trægroet (Toppen græsgroet) i Plantage.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj "Damshøj" i plantage. Bøgeskov omgivet af nåletræsplantage, ca. 10. m Ø for N-S gående skovvej fra bebyggelse i skovkant ca. 70 m. S. for højen. V. højside er afgravet således at ca. 1/3 - 1/2 del af højen mangler, men oprindelige udstrækning ses stadigt tydeligt fra S. Ø.-siden af højen er næsten intakt med ca. 14 m. fyld (IV-S) og 11,5 m. (Ø-V) til 1,8 m højde. Østre højfod næsten intakt. Højen er afgravet ca. 5 m mod N, 3 m. imod Vog S. Flad top med en lille sænkning. Inge nyere beskadigelser. Bevoksning: 1992: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer. Et væltet træ på toppen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)