Trelshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110207-23

Fredningsnr.
10046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Trælshøj", højde ca. 1,5 m. Tværmål ubestemmeligt. Uregelmæssig, græsklædt i ager. Værnemagten har gravet skyt- tehuller i den.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trelshöi; ret anselig men dens Overflade er uregelmæssig. Bevoksning: 1991: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Trælshøje", mindst 1,5 M. h. Frentræder ved Paafygning som en Langhøj. Toppen af denne har en frisk lang Gravning, 3 M. br., 2/3 M. d. Der har været gravet 2 M. dybt uden Fund af nogen Art. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, H. ca. 1.5 m, Tværmaal ubestemmeligt. Uregelmæssig, græsklædt i Ager. Værnemagten har gravet Skyttehuller i den. "Trælshøj".

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Trælshøj". Fremtræder som en stærkt forgravet og noget udflydende langhøj orienteret SØ/NV. S-siden virker nogenlunde ubeskadiget, men i N-siden er der en stor indgravning helt ind forbi højens centrum, samt flere mindre i NV og SØ. Den præcise afgrænsning af højen er meget vanskelig at fastslå. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)