Trelshøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110207-23

Fredningsnr.
10046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Trælshøj", højde ca. 1,5 m. Tværmål ubestemmeligt. Uregelmæssig, græsklædt i ager. Værnemagten har gravet skyt- tehuller i den.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trelshöi; ret anselig men dens Overflade er uregelmæssig. Bevoksning: 1991: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Trælshøje", mindst 1,5 M. h. Frentræder ved Paafygning som en Langhøj. Toppen af denne har en frisk lang Gravning, 3 M. br., 2/3 M. d. Der har været gravet 2 M. dybt uden Fund af nogen Art. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, H. ca. 1.5 m, Tværmaal ubestemmeligt. Uregelmæssig, græsklædt i Ager. Værnemagten har gravet Skyttehuller i den. "Trælshøj".

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Trælshøj". Fremtræder som en stærkt forgravet og noget udflydende langhøj orienteret SØ/NV. S-siden virker nogenlunde ubeskadiget, men i N-siden er der en stor indgravning helt ind forbi højens centrum, samt flere mindre i NV og SØ. Den præcise afgrænsning af højen er meget vanskelig at fastslå. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra øst