Saarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110207-39

Fredningsnr.
11043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 12 m; lynggroet i hede. I højen er der gravet et skyttehul ca. 1/2 x 1 m, omkr. 1 m i dybden. Efter ejerens opl. lavet af værnemagtens sol- dater.
Undersøgelsehistorie  (5)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 1,0 x 12 M. Lynggroet. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m, lynggroet i Hede. Jfr. 42. I hver af højene 39 - 42 er der gravet et Skyttehul, ca. 1/2 x 1 m, omtr. 1 m i Dybden. Efter Ejerens Opl. er de lavet af Værnemagtens Soldater.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i indlandsklitområde, - nu græsgang for heste. Højen er den østligste af 1104:1-4 og ligger i kanten af græsmarken langs N-S gående skeldige langs øst for liggende fyrrelund græsklædt og meget forgravet i gl. tid. Topkrater er ført ud gennem V. højside, ca. 5x3 m. stort (Ø-V) og ca. 1 m. dybt til højbund. Bevoksning: 1992: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i permanent afgræsset mark.

Litteraturhenvisninger  (0)