Baunehøi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-42

Fredningsnr.
523630

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Tingl.: 25/7 1913. Overfredningskendelse af 11. juli 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Bavnehøj" kaldet, 4,5 m høj, 16,5 m bred i N-S og 20,5 m i Ø-V. Mod N en stor afgravning op til toppen; mod V begrænses højen af et stendige; mod SV en afsats; ved fo- den mod S et skred som følge af, at der er pløjet for nær; af samme grund et skred ved foden mod Ø. 1,5 m uden om hø- jen medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøi" er en stor smuk Jordhøi lige ved Strandveien. Den er ganske ubeskadiget. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøjen "Bavnehøj". Som Deklarationen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj" fremtræder som beskrevet i fredningstekst, bortset fra at der i forbindelse med en forlægning af amtsvejen er afgravet terræn Ø for højen, således at denne ud mod vejen står oven over en flere meter høj stenopmuring. Smukt plejet og med stor landskabelig virkning. Gode parkerings -og raste muligheder ved amtsvejen. Højens sydside rummer en middelstor bestand af tyndakset gøgeurt. På grund af megen (ældre) afgravning -og pløjning af højen (jfr.fredningstekst) og det omgivende, stærkt kuperede terræn, er det ikke muligt at påvise den oprindelige højfod, hverken horizontalt eller vertikalt. Målangivelserne er derfor udpræget omtrentlige. 5 x 28 x 27 m. Bevoksning: 1986: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)