Saarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110207-42

Fredningsnr.
11044

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 14 m. Midtpartiet udgravet til bunden; højen kan fredes under hensyn til beliggenheden ved sb. 39-41 (1104- 3, 1, 2, 4). I højen er der gravet et skyttehul, ca. 1/2 x 1 m, omkr. 1 m i dybden. Efter ejerens opl. lavet af værnemagtens sol- dater.
Undersøgelsehistorie  (7)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,0 x 14 M. Et bredt Midtparti er udgravet til og under Bund. Stenet Muld. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skyttegrave i Højen.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m. Midtpartiet udgravet til Bunden, Højen kan fredes under Hensyn til Beliggenheden ved Nr. 39 - 41. I hver af højene 39 - 42 er der gravet et Skyttehul, ca. 1/2 x 1 m, omtr. 1 m i Dybden. Efter Ejerens Opl. er de lavet af Værnemagtens Soldater.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i indlandsklitomrøde, - nu græsgang for heste. Græsklædt. Den sydligste af højene 1104:1-4 ca. 10 m. S for 1104:1. Kraftigt afgravet i gl. tid og fremstår nu nærmest som en ringvold, da gl. topkrater NØ-SV ca. 5 x 3,5 m er ført helt til højbund. SV-S højfod afgravet i gl. tid. Bevoksning: 1992: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i permanent afgræsset mark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsmark afgræsset af kvæg.

Litteraturhenvisninger  (0)