Hov Daas
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-2

Fredningsnr.
120518

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/9 1899, gdr. Jens Christensen og 17/9 1912 Afmærkn.: MS 1899, herredsfuldmægtig Zoll. Langhøj, "Hov Daas", l. 54 m, br. 15 m, h. 3 m.I toppen 3 større sænkninger, enkelte mindre fordybninger. På toppen er rejst granitsten (geodæt.?) foruden mærkestenen, samt et udsigtstårn. Lyng- og græsklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj; Længde i Retning Ø-V (dog lidt til NV-SØ) 54 Met.; Bredde: 15 Met.; Højde indtil 3 Met. Paa Oversiden flere Huller: c. 2 Met. fra den vestlige Ende et Hul fra Midten nedad sydlig Side, 8 x 5 Met. 1 Met. dybt; - midt paa Højen et ganske tilsvarende Hul af omtrent samme Omfang og ligesom det første strækkende sig nedad Sydsiden; - mellem dette og det første Hul to mindre Huller nedad Nordsiden; - i østre Ende, 2 Met. fra Enden en Udgravning, der strækker sig tværs over hele Højen med en Bredde af 3-5 Met. og en Dybde af indtil 1 Met. - Fredlyst. F. M. Paa Markerne omkring Højene 2-5 opsamles en Del Flintaffald, Flækker o. lign.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, L. 54 m, Br. 15 m, H. 3 m. I Toppen 3 større Sænkninger enkelte mindre Fordybninger. Paa Toppen en rejst Granitsten (geodæt.?) foruden Mærkestenen, samt et Udsigtstaarn. Lyng- og græsklædt i Plantage. "Hov Daas". FM 19/9 1899 og 17/9 1912.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøjen Hov Dås. Delvis tilgroet med vildroser. Et stort træ ved vestlige højfod og et på nordsiden.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj i lydning i skov. På nordsidrn et løvtræ og på vestenden et æbletræ.

Litteraturhenvisninger  (0)