Hov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-3

Fredningsnr.
120519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/9 1899, gdr. Jens Christensen og 17/9 1912 Afmærkn.: MS 1899, herredsfuldmægtig Zoll. Høj, 2,50 x 18 m; umiddelbart ved sb. 2 (1205-18). I toppen en bred sænkning. Lyng- og græsklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhöi, som er 8-9 Fod høi paa det høiste Sted og omtr. 60 Fod i Tværmaal; flere Udgravninger i Midten.

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - indtil 2.50 Met. høj, 18 Met. i Tværm.; i Toppen et Hul 8 x 4 Met. i Tværm., indtil 1 Met. dybt; mindre Huller nedad nø. Side. - Lyngklædt i lille Plantage. Fredlyst. Paa Markerne omkring Højene 2-5 opsamles en Del Flintaffald, Flækker o. lign.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, umiddelbart ved Nr. 2, 2.50 x 18 m. I Toppen en bred Sænkning. Lyng- og græsklædt i Plantage. FM 19/9 1899 og 17/9 1912.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i lysning i skoven.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)