Sennels
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-18

Fredningsnr.
12062

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 13 m; udgravning fra toppen nedad østsiden. Nord- vestsiden afskåret indtil 3/4 m's højde af vej. Lyngklædt og med små selvsåede graner i ager. N.B.: Lille rund høj, 0,75 x ca. 7 m. Er afmærket A på ar- bejdskortet, i kantan af brinken. Delvis i plantet hegn. Rimeligvis gravhøj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 21-22] To smaa velbevarede Höie.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Lynghøj; 1.25 Met. høj, Tværm. 13.20 Met.; Udgravning fra Toppen nedad østre Side, 2.60 Met. bred, indtil 0.50 Met. dyb. - Lyngklædt i Ager.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 13 m, Udgravning fra Toppen nedad Østsiden. Nordvestsiden afskaaret indtil 3/4 m.s Højde af Vej. Lyngklædt og med smaa selvsaaede Graner i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et par træer. Beliggende i indhegnet areal, afgræsset af får. GI-punkt på højen.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i permanent græsareal med får.

Litteraturhenvisninger  (0)