Sennels Do's
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-51

Fredningsnr.
120521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1205-20, 21, 22 Langdysse (rest), indtil 3 m høj, 50 m lang. Tværs over mid- ten en bred, ikke dyb lavning. Vestenden afskåret af skel, hvortil der pløjes. Delvis nyplantet med gran, mod Ø og V grupper af større buske. Enkelte randsten (nord: 3, syd: 2) synlige.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa forholdsviis flad Mark; 355 Fod lang. (J. M. Petersens Tegning vedlagt.) "Sennels Do's".

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. - Stærkt ødelagt, overpløjet. Dens nuværende Tilstand fremgaar af vedføjede Skema: [tegning] (Sammenlign Plan af Prof. Magnus Petersen til Prof. Engelhardts' Beskrivelse). Af Langdyssen, hvis samlede Længde i Retning Ø-V er 117 Met., er den vestlige Ende indtil a - 19 Met - og den østlige indtil b - 43 Met. - overpløjede. Senere er Stykket a-e inddraget i en lille Plantage og tæt tilplantet. Den paa Prof. Magnus P.'s Plan angivne Markvej har formentlig gennemskaaret Dyssen ved B. - Det bevarede Stykke (a-b), ialt 55 Met., er indtil 3 Met. højt. I den nordre Side er 3 Randsten bevarede, i den søndre to, af hvilke dog den østligste er væltet. A er et større Udgravningshul, B et noget mindre, skærvefyldt Hul. Dyssens Bredde er ved B 7.50 Met, maalt fra den nordlige Stenrække til den sydlige. - "Sennels Daas"

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (Rest), indtil 3 m høj, 50 m l. Tværs over Midten en bred ikke dyb Lavning. Vestenden afskaaret af Skel, hvortil der pløjes. Delvis nyplantet med Gran mod Øst og Vest Grupper af større Buske. Enkelte Randsten, (Nord 3, Syd 2) synlige.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kanten af plantage og står træklædt. Noget forgravet form. Vestenden afskåret pga skel. Afbildet 1875 af J. Magnus-Petersen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)