Hundhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-58

Fredningsnr.
120531

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, overpløjet i S og N, kun en 4,20 m bred vold står tilbage. En smed høres nu og da banke i højen. Jens Holms formand på stedet har hørt ham flere gange. Den nuværende ejer vil bevare højresten, som ligger ret smukt. Tinglysning af C-høj 1998: Høj, "Hunhøj". Lang, oval højrest, 1,2 m høj, 16,5 m i Ø-V og 6,5 m i N-S. Omtinglysning 2005 pga. ændring i matr.nr. - tidligere 20a Sennels By, Sennels.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hundhøi, 50 Fod i Diameter, 7 Fod høi; velbevaret.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, overpløjet i Syd og Nord, saaledes at kun en 4.20 Met. bred Vold staar tilbage. Deri et til Bunden gaaende, mod Nord aabent Hul, 3.80 Met. bredt. - Højde 1.50 Met., Tværm.: 12.50 Met. - Fund af Urne. - "Hundhøj".

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, overpløjet i Syd og Nord, kun en 4.20 m bred Vold staar tilbage. ("En Smed høres nu og da banke i Højen; Jens Holms Formand paa Stedet har hørt ham flere Gange. Den nuværende Ejer vil bevare Højresten, som ligger ret smukt.) Bør muligvis bevares af Hensyn til Sagn og beliggenhed.

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0056
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)