Store Kummelhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-61

Fredningsnr.
120526

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Højrest, "Store Kummelhøj", ca. 4 m i tværmål, græsgroet i ager. Bør vist bevares for navnets skyld.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høi; i den fandtes en steenbygget Kiste, indeholdende tre Skeletter, og som stod paa Høiens Bund; den var 3 Alen lang. Høien synes at have været stor men er nu snart jevnet. Store Kummelhöi.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, næsten helt overpløjet; kun et lille Stykke i Midten paa 4 Meters Tværmaal endnu udyrket og græsgroet. - "Store Kummelhøj".

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca. 4 m i Tværmaal, græsgroet i Ager. "Store Kummelhøj". Bør vist bevares for Navnets Skyld.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest med 4-5 store sten påtoppen. Græsklædt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj, der ligger i dyrket mark.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt fra syd
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S