Munkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-50

Fredningsnr.
523628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Høj, 1,75-2,0 x 15 m. Hul i top, 4-5 m vidt efter udgrav- ning. Noget beskadiget i vestside og -fod. Græsbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille flad Gravhøi paa Munkegaards Jord. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille græsbevokset Høj i Ager. Hul i Top, 4 - 5 m vidt efter Udgravning. Noget beskadiget i Vestside og -fod. Tvm. 15 m., Højde 1.75 - 2.00 m.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, velbevaret høj. 2 x 16 x 15 m. Der ses ikke noget krater (som ellers påstået i fredningstekst) i toppen, som er pænt hvælvet. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)