Thingfogedgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-51

Fredningsnr.
523629

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Lille høj, 0,75-1 x ca. 15 m. Bevokset med hasselkrat og træer i skov. NMI: Lille høj, liggende ca. 20 m inden for skovens vestrand. Tvm. ca. 15 m, højde 0,75 - 1.00 m. På højningen vokser hasselkrat og træer. Ligger 40 m øst for højen sb.nr. 50 5236-29 på Munkegaards Mark.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille flad Gravhøj paa Thingfogedgds Jord. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, liggende ca. 20 m inden for Skovens Vestrand. Tvm. ca. 15 m, Højde 0.75 - 1.00 m. Paa Højningen vokser Hasselkrat og Træer. Ligger 40 m Øst for Højen Sb.Nr. 50 paa Munkegaards Mark.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, men ganske velbevaret høj. 1,5 x 16 m. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)