Skaaningehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-52

Fredningsnr.
523627

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav.: Ibsker Tingl.: 23/10 1891, gdr. Jens Peter Hansen. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Skaaningehøj", ca. 15,25 m i diameter, med en 2,5 m høj bautasten på midten. Et areal, der er 18,3 m bredt og 18,3 m langt, og på hvis midte højen ligger, er fredet med denne. NMI: Velbevaret gravhøj "Skaaningehøj" med opretstående bautasten. Ellers som deklarationen, der omtaler bautaste- nen som væltet.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skonningehøien eller Skaaningehøien er Navnet paa en smuk ubeskadiget Gravhøi. der ligger en lang nedstyrtet Sten paa Høiens østlige Skraaside og det synes at denne Sten er en nedstyrtet Bautasten. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Gravhøj "Skaaningehøj" med opretstaaende Bavtasten. Ellers som Deklarationen, der omtaler Bavtastenen som væltet.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skråningehøj". 5 x 19 m. Velbevaret, noget fladtoppet høj, ca. 2,5 m høj, hvorpå står en meget slank og flot, 2,3 m høj bautasten. De i rubrikken anførte flademål gælder selve højen. Det er således uklart, hvorledes fredningsteksten skal forstås m.h.t. oplysningerne om en højdediameter på ca. (!) 15,25 m og om et omgivende 18,3 x 18,3 m stort areal. Der ses intet udyrket areal uden for selve højfoden. ** Seværdighedsforklaring ** En flot men desværre utilgængelig høj kombineret med den smukke bautasten, der især gør anlægget seværdigt. Hvis højen var mere synlig fra alfarvej, burde den ubetinget plejes. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra SSV
OS, set fra V
OS bautasten, set fra NNØ
OS, set fra NØ
OS, set fra NNØ
OS, set fra NØ