Hov Flintmine
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-94

Fredningsnr.
120541

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Flintmine, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Kulturlag, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Deklaration lyst på ejendommen matr.nr. 5b, 5c, 6i og 2f Hov By, Sennels sogn: Flintmine ved Hov. For yderligere beskrivelse af anlægget henvises til sagerne F434/65 og F550-269.
Undersøgelsehistorie  (10)
1957 Museal berejsning
Journal nr.: 982/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintgruber fra yngre stenalder.

1965 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelser 1957, 1958, 1959 og 1965

1965 Tinglysning
Journal nr.: F434/65
KUAS, Fortidsminder

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3866
Museum Thy
Magnetisk kortlægning af mineskakter suppleret med prøvegravning.

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3866
Museum Thy
Mindre maskinel afgravning for yderligere kontrol af den magnetometiske kortlægning. Det kunne konstateres, at der var et fuldstændigt sammenfald mellem en række af de iagttagne udslag og de konstaterede fyldskifter.

2001 Museal udgravning
Journal nr.: 3866
Museum Thy

2003 Museal udgravning
Journal nr.: 3866
Museum Thy
Ved undersøgelserne i 2001 og 2003 blev der afdækket et ca. 1300 m2 stort område nord og øst for de gamle kridtgrave samt forskellige mindre grøfter og felter. Der blev afdækket en række store og mindre fyldskifter. Kun i et enkelt af de større fyldskifter blev der gravet en profilgrøft, som nåede ca. 1,6 meter ned i fyldskiften uden at bunden blev nået. De øvrige nedgravninger blev kun registreret i niveau med overkanten af undergrunden.. Fundmaterialet, der hovedsagelig er opsamlet/udgravet fra toplagene består af bearbejdet flint, men også keramik og dyreknogler og skaller. Samlet set kan alt oldsagmaterialet fra de to undersøgelser stamme fra yngre bronzeralder. Der er intet i materialet, der med sikkerhed kan henføres til Tragtbægerkultur.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er flintminer. Dækket til og ikke længere synligt i overfladen.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (2)
Becker,C.J.
5000 Jahre Feuersteinbergbau.
1980

Becker,C.J.
Kort- og råstofstudier omkring Limfjorden. Limfjordsprojektet rapport nr. 6
1993