Sommerhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110209-11

Fredningsnr.
110510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønderby og Nørby Høj, 3 x 16 m; affladet fra toppen nedad østre side. Græs- klædt i ager. Temmelig afpløjet i Ø, S og V. - Påtalt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, noget affladet fra Toppen nedad østre Side; noget beskadiget i Kanterne og opad Siderne af Kreatur. - Iøvrigt uskadt. - Højde: 3.25 Met., Tværm: 16 Met. - Græsklædt i Ager. Nr. 11-13 kaldes "Sommerhøjene". Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m, affladet fra Toppen nedad østre Side. Græsklædt i Ager.- Temmelig afpløjet i Ø., S. og V.,- paatalt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i ager. Gl. stejl afpløjning af alle højsider, - særligt østsiden er stejl. Flad, mod øst hældende top. Ingen nyere beskadigelser. Græsklædt. Pløjes til højfod imod Ø,S og V. Imod N til ca. 1,5 m fra højfod. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)