Eshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110209-17

Fredningsnr.
11056

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønderby og Nørby Høj, "Egshøj", 2,25 x ca. 25 m. Temmelig ødelagt. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ödelagt Høi. Bevoksning: 1992: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, stærkt forgravet og ødelagt. Højde paa højeste Sted 2.25 Met., Tværm. ubestemmeligt. Græsklædt i Ager. "Eshøj". Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 25 m, temmelig ødelagt. Græsklædt i Ager. "Egshøj".

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Egshøj" i græsmark. Afpløjet kvadratisk til højfod i gl. tid. Ved Ø side gl. læhegnsrest af seljeren som tidligere beskrevet. N. højside stejl. S-SV lige med flade afgravninger. Næsten hele højen er blottet grundet kreaturtramp. Skal straks fra hegnes. Ny aftale d.d. med ejer: Højen frahegnes nu, og afgræsses fremover kun periodisk. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ved højens østside en række træer, rest af læhegn.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj der ligger i dyrket mark.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)