Volshyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110209-18

Fredningsnr.
11055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Luftværnsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sønderby og Nørby Høj, "Volshyv" el. "Vulshyv". (Målebordsbladet: "Uglshøj"). 1,50 x 13 m; afskåret mod vest. I toppen en lille sænkning. Græsklædt i ager. Værnemagten har i umiddelbar nærhed anlagt en lyskastersta- tion. Højen (endnu) ikke berørt heraf.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, rund og lav; afskaaret i Vestsiden, lille Sænkning i Toppen. Højde: 1.50 Met., Tværm: 13 Met. - Græsklædt i Ager. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 13 m, afskaaret mod Vest. I Toppen en lille Sænkning. Græsklædt i Ager. "Volshyv" eller "Vulshyv" . (Maalebordsbladet "Uglshøj")- Værnemagten har i umiddelbar Nærhed anlagt en Lyskasterstation, Højen (endnu) ikke berørt heraf.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Uglshøj" Græsklædt høj på græsmark som afgræses af heste. Gl. afgravning / sænkning i højtop. ca. 2 m i diameter og 0,6 m dyb med åbning / grøft ned af V. højside. V. for højen, ca. 1,5 - 2 m. fra højfod en 2-7 m bred og optil 1,5 m. dyb gl. afgravning, nu helt græsklædt - måske gl. markvejsspor. Ingen slidskader på højen. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)