Ibskirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-60

Fredningsnr.
523615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Høj, 1,5-2,0 x 15 m. Velbevaret. Træbevokset i Præstegaards- skoven.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Gravhøi inde i Præstegaardens Skov. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbevokset, velbevaret Høj i Præstegaardsskoven 15 m i Tvm. 1 1/2 - 2 m høj.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, ganske velbevaret. 2 x 18 m. En kunstig rævegrav er anlagt tværs gennem højen; der ses to gangudmundinger af cementrør støttet af granitkvadre i hhv. NV og SØ, samt kedelen dækket af tegl -og marksten i højens top, jfr. nedenstående skitse. Gangforløbet anes i højoverfladen. Graverens hustru oplyste, at rævegraven er anlagt af tidl. sognepræst Poul hviid i 1977, to år før hans afgang til andet embede i Sakskøbing. Forholdet er således forældet, men rævegraven bør fjernes ved 5. kontor. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)