Bjelkerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-11

Fredningsnr.
110423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Anders Thingstrup, Egshvile Diplom Høj, 2,5 x 18 m; flad fordybning i østsiden. Græsklædt i løs græsgang.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjelkerhøi, velbevaret; mellemstor. Bevoksning: 1992: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
E: Bjelkerhøj; 2,8 M. h., 18 M. br. I østre Side en lille. flad Fordybning; fredlyst. [1904] Hører til "Egshvile". Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.5 x 18 m, flad Fordybning i Østsiden. Græsklædt i løs Græsgang. 8/11 1904.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret høj på græsmark i uopdyrket indlandsklitområde ca. 225 m. NNØ for 1104:24. Afgræsses af heste/kreaturer. I top en ganske lille gl. og græsklædt hulning, ca. 1m i diameter og 0,3m. dyb. Enkelte flade og gl., nu gærsklædte afgravninger af højsider. Midt på SV-højside et 2,5 x 2 m stort og 0,4 m dybt hul fra kreaturtramp. Påtales. Skal retableres med græstørv. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)