Bjelkerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-13

Fredningsnr.
110424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Anders Thingstrup, Egshvile Diplom Høj, 3,5 x 18 m; flad sænkning i toppen og mod V. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjelkerhøi, velbevaret; mellemstor. Bevoksning: 1992: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Egshvile). Høj, 3,9 M. h., 18 M. br. I Toppen og mod V. en flad Sænkning, ca. 1/3 M. d. Østre Side forneden fladt afgravet, vestre Side noget afgravet og staar med et Skred, ca. 2/3 M.h. Fredlyst. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5 x 18 m. Flad Sænkning i Toppen og mod V. Græsklædt i Ager. 8/11 1904.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor og velbevaret høj i ager ved "Egshvile". Ompløjet firkantet N-S. Ø-V til højfod hvor der i Ø ses 1 randsten. N siden tæt afpløjet og uden ved. på nederste ca. 1 m., - ingen randsten. I V 3 store randsten, og langs S. siden 8 randsten. Gl. flade afgravninger af højsiden, - særligt imod V og SV og midt på Ø. siden. Flad, let nedhulet top. PÅtale: Slidskade fra kreaturer langs Ø. højfod. Et ca. 3. langt område til ca. 2,5 m. op ad højen er helt nedtrampet og uden vegetation. N. Siden er beskadiget v. pløjning / traktorkørsel. Skal friholdes 2m iht. §13 og fra hegnes. Kun periodisk afgræsning i fremtiden når jorden er tør. ** Seværdighedsforklaring ** Stor og velbevaret høj. Let synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)