Bjerrehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-27

Fredningsnr.
1204123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-122, 123, 124 Tingl.: 19/8 1933. Geodætisk Institut. Hele højen. Høj, 1,5 x 20 m; midtpartiet udgravet til bunden. Trægroet i lille plantage. Værnemagten påtænkte i 1944 at bygge et udsigtstårn på højen. Det blev forhindret. "Bjerrehøj".
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 56-57] Bjerrehøie, ligge paa en høi Banke, med hvis Sider Høienes Sider gaar i eet. De synes begge at være ret anselige Gravhøie. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
E: 26-27: "Bjerrehøje". - Flad Høj, 1,5 x 20 M. Et stort Midtparti, 4 x 5 M. er udgravet til Bund. Beplantet. Nr. 26-27 ligger Fod mod Fod paa en svær, naturlig Banke. Nr. 26-31 hører til "Bjerregaard". Bevoksning: 1982: Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 20 m, Midtpartiet udgravet til Bunden. Trægroet i lille Plantage. Fredlyst af Generalst. Værnemagten paatænkte i 1944 at bygge et Udsigtstaarn paa Højen. Det blev forhindret. 521/44.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 521/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Værnemagten paatænker opførelse af et udsigtstaarn paa højen.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1504/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fejlagtig beskr. ?

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Cf. beskrivelse til 1204:122. Film: /09: 122+123 fra N. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevoksning ved ejendom.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset høj bag ejendom

Litteraturhenvisninger  (0)