Skovsholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-63

Fredningsnr.
523623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 16 m. Udgravet i midten hvorfra et skår fører ud mod højens NØ-rand. Kratbevokset i ager og med et stort egetræ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En udgravet Gravhøi (udgravet af Jansen) i Aarene 1820-30). Om der fandtes noget vides ikke. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevokset Rundhøj i Ager, vestligt i Marken. Paa Højen vokser et stort Egetræ. Tvm. 16 m., Højde 1.75 m. Udgravet i Midten, hvorfra et Skaar fører ud mod Højens Nordøstrand.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med centralkrater (ikke dybt) og en udføring herfra gennem NØ-siden. Iøvrigt velbevaret og med en pæn profil. 1,8 x 16 x 15 m. På toppen står en meget stor, gammel eg, meget malerisk. Den omgives af en skæmmende "fodpose" af hovedsagelig hyld. Denne bør fjernes, herved vil højen med egen vinde stærkt i skønhed og som landskabselement. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)