Sanden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-23

Fredningsnr.
1204144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 25 m; vestre fod afgravet, foden i Ø og S tætpløjet. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløiet mod Vest; forresten velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Sanden). Høj, 3,6 x 25 M., anselig. V. Fod afgravet Fod tæt tilpløjet i Ø. og S. Lynggroet. Kunde 1913 ikke fredlyses. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.5 x 25 m, vestre Fod afgravet, Foden i Ø. og S. tætpløjet. Græsgroet i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I SV-lige højfod ses mindst 8 randsten. Siden på den S-lige og V-lige del står ret stejlt, muligvis p.g.a. gamle kreaturskader. Ved V-lige højfod 3 store, løse sten, muligvis flyttede randsten. Film: /07: Fra SV, /08: Fra N. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 3-4 yngre løvtræer vokser på højens vestside.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)